Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luennot ja niihin liittyvät tehtävät

Kurssin luentoihin on käytettävissä opetustunteja 3 x 4h. Olen päättäyt jakaa opetustunnit kahteen luentokertaan, joista ensimmäinen pidetään maaliskuussa ja toinen toukokuussa.Alla olevat otsikot etenevät kronologisesti sisältöjä ja toteutusta seuraten:

Maaliskuun luentokerta

Maaliskuun luentokerralla tarkoituksena on tutustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokseen ja johdatella videomuodossa oleviin aihepiirikohtaisiin teemoihin (tekijänoikeudet, mediakasvatus, monilukutaito jne.). Luentomateriaalit

Mielipidekirjoitus

Johdantoluennon ja aihepiirivideoiden perusteella teidän tehtävänänne on kirjoitaa yhteinen mielipidekirjoitus. Kirjoituksen tulee olla sellainen että se voitaisiin hyväksyä Sanomalehti Kalevan yleisönosastolle. Jos siihen pysyttte, tarjoan teille kaikille Olo ry:n kahvilassa pullakahvit. (kirjoituksen vaatimukset saatte Kalevasta).

Kirjoitus toteteutetaan Google Docs -dokumentissa ja jokaisen tulee kirjautua ao. dokumenttia muokatessa (vain kirjautuneiden tiedot jäävät talteen ja niitä tarvitaan suorituksenne todentamisessa. JOS sinulla ei ole google tiliä, voin luoda sinulle yliopiston opiskelijatilin väliaikaiseen tai pysyvämpään käyttöön

Jokaisen opiskelijan tulee näkyä sekä itse tekstin kirjoittamisessa/muokkaamisessa että kommenttityökalulla tehtävässä kommentoinnissa.

Meemit, Lööpit ja Tweetit

Käytä hasthagia #dime2015 ilmaistaksesi itseäsi. Jokainen laatii ainakin yhden tiiviin väittämän mielipidekirjoituksen ja luentojen pohjalta. Mitä haluat sanoa tiivistetyssä muodossa? Oletko puolesta? vastaan? huolissasi? linkitätkö jotain? jaatko jotain? Mitä vain, tila on vain rajana (smile) Järjestän näistä tuotoksista näyttelyn ja otan osan näistä (arpomalla) käsittelyyn toisen luennon yhteyteen.

Toukokuun luentokerta

Toukokuussa tapaamme hieman eri tyyppisen "luennon" merkeissä. Silloin te pääsette ääneen, sillä teidän tulee tuolloin esitellä mitä te teitte opetuskokeiluissanne kentällä tai yliopistolla. Tarkoituksenani on kutsua luentosaliin L2 myös muita opiskelijoita/henkilökuntaa katsomaan mitä olette tehneet (smile)

Tällä kerrala myös käsitellään tekemiämme lööppejä, meemejä ja tweettejä (toistaiseksi määrittelemättömällä tavalla).

Opetuskokeilu ja harjoitusworkshopit

Icon

Tämä kurssi toteutetaan siten, että jokainen opiskelija tekee joko itsenäisesti tai pienessä ryhmässä (max. 3) opetuskokeilun. Kokeilu toteutetaan joko kenttäkoulussa (myös Norssi käy) tai yliopiston henkilökunnan/opiskelijoiden täydennyskoulutuksena.

Olen kerännyt muutamien kiinnostuneiden oppilaitosten yhteystietoja tänne wikiin, mutta VOITTE ottaa itse yhteyttä myös haluamaanne oppilaitokseen. Koulun EI tarvitse sijaita Oulussa.

Opetuskokeilu (konteksti)

Kuten yllä olevassa tietolaatikossa todetaan, teidän tulee toteuttaa kurssin puitteissa pienimuotoinen opetuskokeilu (~2h) jonka suunnittelle, valmistelette ja toteutatte itsenäisesti (yhteistyössä toimeksiantajan kanssa).Opetuskokeilussa tulee hyödyntää  POPS2016 mukaisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa opetettavien aineiden yhteydessä.

Opetuskokeilun suunnitteluun/toteuttamiseen saa ohjausta harjoitusworkshoppien yhteydessä.

Opetuskokeilun voi tehdä joko itsenäisesti tai pienryhmässä (max. 3h). JOS toteutatte kokeilun jonkun henkilön kotipaikkakunnalla ja vain yksi henkilö pääsee paikalle, muiden työpanos tulee sijoittaa suunnitteluun/raportointiin jne.

Opetuskokeilun seurauksena tulee syntyä seuraavat tuotokset:

1.OPETUKSEN SUUNNITTELUN ELEMENTIT:

Opetussuunnitelma (keskeiset kohdat)

Miten opetustuokionne/projektinne jonka toteutatte koululla liittyy oppilaitoksen opetussuunnitelmaan?

Tämän vuosisadan ydintaidot (21th century skills)

Mitkä ovat ne ydintaidot (POPS2016:ssa laaja-alainen osaaminen) jota tuokionne tukee/joihin se perustuu?

Laajempi teema, eli aiheen kytkeminen muihin sisältöihin ja ilmiöihin

esim. luonto tai ihminen

Käytetyt sovellukset ja välineet

Mitä välineitä hyödynnätte ja miten

Sovellusala/tieteenala

esim. matematiikka

2. RAPORTOININ ELEMENTIT

Toukokuun luennolla on pystyttävä kuvaamaan

 • yo. suunnitelma
 • Opetuskokeilun aihe
 • Konteksti: mitä tehtiin, missä tehtiin ja kenen kanssa tehtiin
 • Välineen kuvaus: millä tehtiin ja miten
 • Kokemuksia: miten onnistuitte, mitä olisitte tehneet toisin jne.
 • => tuloksena:

Laatikaa yksinkertaiset ohjeet joita seuraamalla toinen opettaja pystyy toteuttamaan vastaavanlaisen tunnin.


Harjoitusworkshopit

Harjoitusworkshopeissa käsitellään ensisijaisesti opetuskokeiluunne liittyviä aihepiirejä (sovelluksia, välineitä, suunnitelmia jne.) ja toissijaisesti megatrendejä jotka vaikuttavat teidän työuraanne (ainakin lähi)tulevaisuudessa.

Käsiteltäviä megatrendejä ovat (ainakin):

 • Ohjelmointi (1. harjoutusworkshop)
 • Pelaaminen
 • Langaton kuvanjakaminen mistä tahansa mobiililaitteesta (BYOD)
 • Kosketusnäytöt (kaikki luokan näytöt ovat kosketusnäyttöjä) eli "älytaulu" on nykyään kaikkialla
 • Pilvipalveluiden hyödyntäminen, jakaminen, yhteiskirjoittaminen jne. 

Opetuskokeiluissa käytetyistä sovelluksista kuulette 2. luennolla (toukokuussa) kun kaikki pienryhmt kokoontuvat jakamaan kokemuksiansa.

 

 

SIsällysluettelo

Icon

 • No labels