Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohessa on Youtubeen tekemäni pienimuotoinen videotervehdys koulujen opettajille. Videolla haluan kertoa lyhyesti tehtävän tarkoituksesta ja  siitä että kyseessä ei ole opetusharjoittelu.

Tekstinä samoja ajatuksia:

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopettajiksi opiskelevilla 2vsk opiskelijoilla on tänä keväänä ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä opintoja yliopiston ulkopuolella kerhoissa ja oppilaitoksissa. Digitaalinen media oppimisessa ja opetuksessa (2op) kurssi toteutetaan siten, ett opiskelijat voivat halutessaan tehdä pienimuotoisen projektin/opetustuokion/xx normaalissa koulukontekstissa.

Kurssi ei ole osa opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelua eikä opettajaksi opiskelevat tee opetusharjoittelua kouluissa joiden kanssa he sopivat pienimuotoisen opetustuokion toteuttamisesta. Opettaja ei ole velvoitettu antamaan harjoitteluohjausta, vaan pikemmin auttamaan opettajaopiskelijoita pienimuotoisen tuokion integroimisessa luokkansa normaaliin arkeen ja koulun teknologiseen todellisuuteen. Tätä tehtävää tukevat myös 3x4h harjoituksia jotka järjestetään normaalisti kurssin puitteissa täällä yliopistolla.

Opettajaopiskelijoiden tehtävänä on kertoa kokemuksistaan (mitä, missä, miten, milloin, kenen kanssa jne.) Toukokuussa kurssin kaikkien opiskelijoiden yhteisessä tapaamisessa.Opettajaopiskelijat ovat innoissaan tästä mahdollisuudesta, toivottavasti olet sinäkin :)

  • No labels