Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.OPETUKSEN SUUNNITTELUN ELEMENTIT:

Opetussuunnitelma (keskeiset kohdat)

Miten opetustuokionne/projektinne jonka toteutatte koululla liittyy oppilaitoksen opetussuunnitelmaan?

Tämän vuosisadan ydintaidot (21th century skills)

Mitkä ovat ne ydintaidot (POPS2016:ssa laaja-alainen osaaminen) jota tuokionne tukee/joihin se perustuu?

Laajempi teema, eli aiheen kytkeminen muihin sisältöihin ja ilmiöihin

esim. luonto tai ihminen

Käytetyt sovellukset ja välineet

Mitä välineitä hyödynnätte ja miten

Sovellusala/tieteenala

esim. matematiikka

2. RAPORTOININ ELEMENTIT

Toukokuun luennolla on pystyttävä kuvaamaan

  • yo. suunnitelma
  • Opetuskokeilun aihe
  • Konteksti: mitä tehtiin, missä tehtiin ja kenen kanssa tehtiin
  • Välineen kuvaus: millä tehtiin ja miten
  • Kokemuksia: miten onnistuitte, mitä olisitte tehneet toisin jne.
  • => tuloksena:

Laatikaa yksinkertaiset ohjeet joita seuraamalla toinen opettaja pystyy toteuttamaan vastaavanlaisen tunnin.

 

  • No labels