Child pages
 • Vuorovaikutushaaste: Maria & Heidi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alkuvaiheet:

1. Maria Veijola ja Heidi Pelimanni

 

Osa-alueet

Valmis työ koostuu neljästä eri osa-alueesta: suunnitteluhaasteesta, taustaselvityksestä, case-tehtävän kuvauksesta ja case-tehtävän toteutuksesta.

A. Suunnitteluhaaste

Ryhmätyömme tavoitteena on kehittää oppilaiden yleisiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja kehittämällä voidaan tukeamyös yhteisöllistä oppimista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan sekä muiden oppilaiden kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä, joten erityisesti vuorovaikutustaitojen kehittäminen on mahdollisuus oppimisen tehostamiseen.. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen avulla voidaan edistää oppimista ja yhteisöllistä toimintaa. Nyky-yhteiskunnassa yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä asemassa sekä työelämässä että jokapäiväisessä toiminnassa. Koemme, että yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen kouluissa on puutteellista ja sitä voisi edelleen kehittää. Keskustelujemme pohjalta, esille nousi kaksi tärkeää kysymystä, joihin haemme vastausta tulevan case-tehtävän avulla. Millä tavoin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää monipuolisesti ja tehokkaasti koulussa? Millä tavoin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen toteutetaan eri oppiaineissa? 

B. Taustaselvitys

Tähän taustaselvitys. Katso tarkempi ohjeistus wikin ohjesivulta!

C. Ryhmän oman case-tehtävän kuvaus

Pekka-opettaja on väsynyt ja toivoton. Hän opettaa vilkasta 5-luokkaa Helsingin laitamalla sijaitsevassa koulussa. Luokalla on 22 oppilasta, jotka eivät tule toimeen keskenään. Ryhmätöiden tekeminen on lähes mahdotonta ja oppitunnit sujuvatkin pääosin oppilaiden tehden itsenäisiä tehtäviä. Oppilaiden vuorovaikutustaidoissa ja toisten huomioimisessa on paljon puutteita. Pekka-opettaja on epätoivon partaalla ja hiuksetkin ovat vähitellen harmaantumassa. Oppilaat ovat muodostaneet "kuppikuntia", jotka jakavat luokan pahasti keskenään. Osa oppilaista on hyvin levottomia eivätkä anna toisille oppimisrauhaa. Luokalla on oppilaita monesta eri kulttuurista, ja vähemmän edustettujen kulttuurien oppilaita syrjitään luokassa. Kaikki luokan oppilaat puhuvat hyvin suomea. Liikunnan tunneilla on kuitenkin ollut havaittavissa valoa tunnelin päässä, ja oppilaat ovat onnistuneet pelaamaan sovussa.

 • Miten luokan vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää monipuolisesti?
 • Miten toisten oppilaiden huomioimista voitaisiin parantaa?
 • Millaisilla harjoituksilla yhteistyötaitoja voidaan kehittää luokan sisällä?
 • Miten luokan yhteisöllisyyttä voidaan parantaa?
 • Voidaanko luokan vilkkautta hyödyntää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja harjoiteltaessa?
 • Millä tavoin voidaan ehkäistä oppilaiden syrjimistä?
 • Miten vuorovaikutustaitojen kehittäminen voi näkyä luokan toiminnassa ja oppilaiden hyvinvoinnissa?
 • Miten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen voidaan integroida eri oppiaineisiin?
 • Miten Pekka-opettaja estää hiustensa harmaantumisen?

 

 

D. Toisen ryhmän vastaus tähän

 • No labels