Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esimerkki taulukoita

Confluencen englanninkieliset ohjeet

SISÄLTÖ

ESIMERKKI TAULUKOITA
     Esim 1: Taulukko jossa on sarakeotsikot     
     Esim 2: Taulukko jossa on riviotsikot     
     Esim 3: Taulukko jossa on sarake- ja riviotsikot
     Esim 4: Taulukko jossa ylä- ja alaotsikot sekä vasemmalla riviotsikot    
     Esim 5: Taulukko jossa ylä- ja alaotsikot sekä sivuilla riviotsikot

ESIM 1:

Taulukko jossa on sarakeotsikot.
Taulukko on tehty Wiki Markup -välilehdellä wikimerkkauksella.

Koodi

Tuloksena


|| Sarake 1|| Sarake 2|| Sarake 3||
| solu A1 | solu A2 | solu A3 |
| solu B1 | solu B2 |solu B3|

= taulukko jossa sarakeotsikot

sivun alkuun

ESIM 2:

Taulukko jossa on riviotsikot.
Taulukko on tehty Wiki Markup -välilehdellä wikimerkkauksella.   

 Koodi

 Tuloksena


|| Riviotsikko 1 | solu A1 | solu A2 | solu A3 ||
|| Riviotsikko 2 | solu B1 | solu B2 | solu B3 ||
|| Riviotsikko 2 | solu C1 | solu C2 | solu C3 ||

= taulukko jossa riviotsikot

sivun alkuun

ESIM 3:

Taulukko jossa sarake- ja riviotsikot.
Taulukko on tehty Wiki Markup -välilehdellä wikimerkkauksella.

Koodi

|| Sarake- ja rivi-
otsikkot || Sarake-
otsikko 1 || Sarake-
otsikko 2 || Sarake-
otsikko 3 ||
|| Riviotsikko 1 | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä ||
|| Riviotsikko 2 | tekstiä | tekstiä | tekstiä ||
|| Riviotsikko 3 | tekstiä | tekstiä | tekstiä ||

Tuloksena alla oleva taulukko. 

Sarake- ja rivi-
otsikkot

Sarake-
otsikko 1

Sarake-
otsikko 2

Sarake-
otsikko 3

Riviotsikko 1

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

Riviotsikko 2

tekstiä

tekstiä

tekstiä

Riviotsikko 3

tekstiä

tekstiä

tekstiä

sivun alkuun

ESIM 4.

Taulukko jossa ylä- ja alaotsikot sekä vasemmalla riviotsikot.
Taulukko on tehty Wiki Markup -välilehdellä wikimerkkauksella

Koodi

|| Otsikkot || Otsikko 1 || Otsikko 2 || Otsikko 3 ||
|| Riviotsikko 1 | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä ||
|| Riviotsikko 2 | tekstiä | tekstiä | tekstiä ||
|| Riviotsikko 3 | tekstiä | tekstiä | tekstiä ||
|| Otsikko || Otsikko || Otsikko || Otsikko ||

Tuloksena alla oleva taulukko.

Otsikkot

Otsikko 1

Otsikko 2

Otsikko 3

Riviotsikko 1

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

Riviotsikko 2

tekstiä

tekstiä

tekstiä

Riviotsikko 3

tekstiä

tekstiä

tekstiä

Otsikko

Otsikko

Otsikko

Otsikko

sivun alkuun

ESIM 5.

Taulukko jossa ylä- ja alaotsikot sekä sivuilla riviotsikot.
Taulukko on tehty Wiki Markup -välilehdellä wikimerkkauksella

Koodi

|| Otsikkot || Otsikko 1 || Otsikko 2 || Otsikko 3 || ||
|| Riviotsikko 1 | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä | tähän tulee tekstiä || Otsikko ||
|| Riviotsikko 2 | tekstiä | tekstiä | tekstiä || ||
|| Riviotsikko 3 | tekstiä | tekstiä | tekstiä || Otsikko ||
|| Otsikko || Otsikko || Otsikko || Otsikko || ||

Tuloksena alla oleva taulukko.

Otsikkot

Otsikko 1

Otsikko 2

Otsikko 3

 

Riviotsikko 1

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

tähän tulee tekstiä

Otsikko

Riviotsikko 2

tekstiä

tekstiä

tekstiä

 

Riviotsikko 3

tekstiä

tekstiä

tekstiä

Otsikko

Otsikko

Otsikko

Otsikko

Otsikko

 

sivun alkuun