Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750626S Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi, 5 op


Alla opintojakson perustiedot opinto-oppaasta. KLIKKAA TÄSTÄ KURSSIN AINEISTO JA MATERIAALI SIVULLE

 

Laajuus5   op
OpetuskieliFI. Suomi.
Ajoitus

FM-tutkinto, (järjestetään resurssien salliessa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt luonnon ekologiseen inventointiin ja osaa soveltaa tietojaan mm. ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opiskelija on perehtynyt ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen erilaisten käytännön esimerkkien perusteella. Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ympäristövaikutusten arvioinnin toiminnasta vastaavana henkilönä.

Sisältö

Kurssi perehdyttää opiskelijat luontoinventointien tärkeimpiin menetelmiin ja antaa yleiskuvan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Ympäristövaikutusten ekologiaan perehdytään mm. vesiekosysteemeissä, metsä- ja suoekosysteemeissä ja lisäksi tarkastellaan vaikutuksia vesiin, maaperään ja ilmaan. Kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö joko luontoinventoinnin tai ympäristövaikutusten arvioinnin alalta. Harjoitustöissä voi olla mukana myös kansainvälisiä hankkeita. Opiskelijat esittelevät harjoitustyön seminaarissa

Järjestämistapa

Lähiopetus.

Toteutustavat

24 h luentoja, 18 h seminaareja.

Kohderyhmä

-

Esitietovaatimukset

Ei.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

-

Oppimateriaali

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

Suoritustavat

Tentti ja harjoitustyöraportti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

1-5 / hylätty.

VastuuhenkilöMarkkola Annamari Rytkönen Seppo
Työssä oppimista

Ei.

Lisätiedot

-


  • No labels