Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Osa teoreettisen fysiikan kurssien tenteistä järjestetään yliopistotentteinä. Näiden osalta noudata yliopistotenteistä annettuja ohjeita, esim. ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. 

Jos kurssia ei ole yliopistotenttien listassa, järjestetään siitä yksi tentti kurssin päättymisen jälkeen. Näihin ei ole välttämätöntä ilmoittautua paitsi jos esim. haluaa tenttitehtävät englanniksi. Jos haluat tenttiä tällaisia kursseja muuna aikana, ota yhteys kurssin vastuuhenkilöön. Tällaiset tentit on kätevä järjestää tenttiakvaariossa, jolloin saat itse valita sinulle sopivan tenttiajan. Jos tiedät toisen tai useampia opiskelijoita jotka haluavat tenttiä saman kurssin, olisi hyvä jos voisitte sopia yhteisen ajan tentille. Tällöin kaikki voivat saada samat tehtävät ja korjaaminen sekä arvostelu helpottuu.

Tuo tenttiin mukanasi kirjoitusvälineet sekä taskulaskin. (Kuulakärkikynää ei tarvita ja kirjoituspaperi jaetaan tenttissä.) Tenttitehtävien lisäksi tentissä jaetaan fysiikan kaavakokoelma, joka pitää palauttaa tentin päätyttyä. (Akvaariotenteissä fysiikan kaavakokoelma ei mahdollisesti ole saatavilla?) Lisäksi useissa kursseissa on kurssikohtaisia kaavakokoelmia, jotka myös jaetaan tenttitehtävien mukana.

Vanhoja tenttejä on nähtävissä kurssien noppasivuilla ja tuutortuvan tenttikokoelmissa.

Tentin yhteydessä jaetaan kurssipalautekaavake (suomi, englanti), jonka täyttämällä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen kehittämiseen. Kurssipalautetta voi antaa myös muuna aikana esim. suullisesti tai palauttamalla kaavake kenelle tahansa henkilökuntaan kuuluvalle.

Joissain kursseissa on ollut käytössä suullinen tentti. Suullisessa kuulustelussa opettaja kysyy opiskelijalta kysymyksiä, jotka pohjautuvat luentomateriaaliin sekä harjoitustehtäviin. Tyyppikysymys jostain harjoituksissa esitetystä tehtävästä on "miten lähtisit tekemään tätä tehtävää?" Opiskelija vastaa tähän sanallisesti tai kirjoittamalla kaavoja paperille. Toinen kysymystyyppi: "Luennoilla käsiteltiin asiaa xxx. Kerro siitä." Suullisessa tentissä voi keskittyä olennaisiin asioihin, sillä opettaja usein pyytää hyppäämään tehtävän rutiiniosuuksien yli. Toisaalta tentissä voi myös vaatia tiettyjen rutiiniosuuksien yksityiskohtaista suorittamista. Suullisessa kuulustelussa opettaja saa nopeasti kuvan tenttijän taidoista, sillä hän asettaa jatkokysymyksiä edellisten vastausten perusteella. Suullisen kuulustelun lopuksi opettaja ilmoittaa onko tentti hyväksytty. Usein tentistä annetaan myös arvosana, mutta se päätetään yleensä vasta sitten, kun useampi kurssilainen on käynyt tentissä. Suullisen kuulustelun kesto on yleensä hieman yli tunti.

  • No labels