Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Osa teoreettisen fysiikan kurssien tenteistä järjestetään yliopistotentteinä. Näiden osalta noudata yliopistotenteistä annettuja ohjeita, esim. ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. 

Jos kurssia ei ole yliopistotenttien listassa, järjestetään siitä yksi tentti kurssin päättymisen jälkeen. Tähän ei ole välttämätöntä ilmoittautua paitsi jos esim. haluaa tenttitehtävät englanniksi. 

Jos näet tarvetta tenttiä kursseja muina aikoina, ota yhteys kurssin vastuuhenkilöön, joka voi päättää ylimääräisen tentin järjestämisestä. Jos sinulla tai vastuuhenkilöllä on tiedossa useampia tenttijöitä, on käytännöllistä löytää kaikille yhteinen tenttiaika. Kun vastuuhenkilö on lupautunut tentin tekmään, voivat tenttijät keskenään valita kaikille sopivan ajan tenttiakvaarion tenttiajoista. Kun aika on sovittu, jokainen tenttijä ilmoittautuu tenttiin tenttiakvaariossa. Muistakaa ilmoittaa myös vastuuhenkilölle tentin ajankohta, että hän tietää tehdä tentin ajoissa.

Tuo tenttiin mukanasi kirjoitusvälineet sekä taskulaskin. (Kuulakärkikynää ei tarvita ja kirjoituspaperi jaetaan tenttissä.) Tenttitehtävien lisäksi tentissä jaetaan fysiikan kaavakokoelma, joka pitää palauttaa tentin päätyttyä. Lisäksi useissa kursseissa on kurssikohtaisia kaavakokoelmia, jotka myös jaetaan tenttitehtävien mukana.

Tentin yhteydessä jaetaan kurssipalautekaavake (suomi, englanti), jonka täyttämällä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen kehittämiseen. Kurssipalautetta voi antaa myös muuna aikana esim. suullisesti tai palauttamalla kaavake kenelle tahansa henkilökuntaan kuuluvalle.

Vanhoja tenttejä on nähtävissä kurssien noppasivuilla ja tuutortuvan tenttikokoelmissa.

Joissain kursseissa on ollut käytössä suullinen tentti. Suullisessa kuulustelussa opettaja kysyy opiskelijalta kysymyksiä, jotka pohjautuvat luentomateriaaliin sekä harjoitustehtäviin. Tyyppikysymys jostain harjoituksissa esitetystä tehtävästä on "miten lähtisit tekemään tätä tehtävää?" Opiskelija vastaa tähän sanallisesti tai kirjoittamalla kaavoja paperille. Toinen kysymystyyppi: "Luennoilla käsiteltiin asiaa xxx. Kerro siitä." Suullisessa tentissä voi keskittyä olennaisiin asioihin, sillä opettaja usein pyytää hyppäämään tehtävän rutiiniosuuksien yli. Toisaalta tentissä voi myös vaatia tiettyjen rutiiniosuuksien yksityiskohtaista suorittamista. Suullisessa kuulustelussa opettaja saa nopeasti kuvan tenttijän taidoista, sillä hän asettaa jatkokysymyksiä edellisten vastausten perusteella. Suullisen kuulustelun lopuksi opettaja ilmoittaa onko tentti hyväksytty. Usein tentistä annetaan myös arvosana, mutta se päätetään yleensä vasta sitten, kun useampi kurssilainen on käynyt tentissä. Suullisen kuulustelun kesto on yleensä hieman yli tunti.

  • No labels