Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Osallistuminen harjoituksiin, harjoituksiin liittyvät tehtävät
 • Johtajuustarinan kirjoittaminen


Oma tarinani johtajana


Tarinassa tulee pohtia omaa ammatillisuutta luentojen ja harjoitusten kautta, yhdistäen ne omiin kokemuksiin ja omiin johtamiseen liittyviin tunteisiin.

Muista kuitenkin tuoda tarinassa esille myös luennoilla ja harjoituksissa käsiteltyjä teorioita ja käsitteitä. 

Voit kirjoittaessasi käyttää tukenasi seuraavia kysymyksiä:

 

 • Millaisia johtamiseen liittyviä haastavia tilanteita olet kokenut työssäsi?
 • Jos ajattelet johtamista tulevana työtehtävänä, mitkä asiat mietityttävät eniten/ missä asioissa koet osaavasi jo toimia? Perustele valintojasi.
 • Pohdi omaa tapaasi toimia haasteellisissa tilanteissa/ konflikteissa; mitä joudut ottamaan huomioon johtajan roolissa?
 • Mitkä näet omina vahvuuksinasi johtajana?
 • Missä kaipaat vielä kehittymistä?

 

Huomioi pohdinnassa erityisesti pedagoginen johtaminen!

 

 • Pituus 7-8 sivua (ilman kansilehteä)
 • fonttina Arial, Times New Roman tms.
 • fonttikoko 12
 • riviväli 1,5
 • Tieteellisen kirjoittamisen periaatteet: lähdeviittaaminen ja lähdeluettelo
 • Kansilehti, jossa opintojakson nimi sekä numero, oma nimi ja opiskelijanumero
 • Lähteinä voi hyödyntää Orientoituminen johtajuuteen- kurssin luentomateriaaleja ja muita opintojaksoon kuuluvia materiaaleja soveltuvin osin, vähintään kuitenkin 3-4 lähdettä.

 

Palautus sähköpostitse osoitteeseen virpi.timonen@oulu.fi viimeistään 31.12.2016.

 

Opintojakson arviointi: 0-5

 

Arviointiperiaatteet:

1-2: Opiskelijan tuottama tarina suurelta osin puutteellinen sekä sisällön että kielellisen ilmaisun osalta. Tarinasta puuttuu osin ja/tai kokonaan oma pohdinta ja/tai lähteiden käyttö. Kirjoitelma on myös kielellisesti puutteellinen ja siitä johtuen vaikeaselkoinen. 

3: Tarina osoittaa aihealueen ymmärtämisen ja kyvyn yhdistellä lähdemateriaaleissa esiteltyjä teemoja. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on tuottanut sujuvan kokonaisuuden. 

4: Tarina osoittaa opiskelijan sisäistäneen kurssin aihealueen. Työssä yhdistellään sujuvasti omia kokemuksia sekä lähdemateriaaleissa esiteltyjä johtamistyön eri osa-alueisiin liittyviä teorioita. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on yhdistellyt sujuvasti omaa pohdintaa lähteisiin. 

5: Tarina osoittaa opiskelijan sisäistäneen kurssin aihealueen. Kirjoituksessa yhdistyvät teoria, omat kokemukset ja myös yhteiskunnallinen keskustelu. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on yhdistellyt sujuvasti omaa pohdintaa lähteisiin, liittäen pohdintansa myös yhteiskunnalliseen varhaiskasvatusta ja johtamista koskevaan keskusteluun. 

 • No labels