Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 45 Next »

Kesäkurssit 2018:

802336A Salausmenetelmät

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja:
Ilmoittautuminen: WebOodi

Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Lisätietoja: Verkkomateriaali + tuutorointi. Toteutus kesäkuu 2018.

801623S Johdatus koodausteoriaan

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja:
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Lisätietoja: Aloitus viikolla 31 elokuussa, opetus päiväaikaan.

 

Kesätentit 2018:

Ma 18.6.2018 klo 12-15

Koodi/CodeOpintojakson nimi/Course nameLaajuus/CreditsTentaattori/Examiner
800317AJatkuvuus ja derivaatta5Pekka Salmi
802351AVektorianalyysin perusteet5Mahmoud Filali
802158PMatematiikkaa kauppatieteilijöille7Kari Myllylä
802355AAlgebralliset rakenteet5Kari Myllylä
806116PTilastotiedettä kauppatieteilijöille5Hanna Heikkinen

802151P

Johdatus matemaattiseen päättelyyn5Marko Leinonen
801195PTodennäköisyyslaskenta5Hanna Heikkinen
806119PTilastotieteen jatkokurssi5Jari Päkkilä
805305AJohdatus regressio- ja varianssianalyysiin5Esa Läärä
805349AUskottavuus- ja Bayes-päättely5Esa Läärä


Ilmoittautuminen WebOodissa toukokuussa 2018


Ma 13.8.2018 klo 12-15

Koodi/CodeOpintojakson nimi/Course nameLaajuus/CreditsTentaattori/Examiner
802120PMatriisilaskenta5Marko Leinonen
800119PFunktiot ja raja-arvo5Pekka Salmi
802354AAlgebran perusteet5Kari Myllylä
802159PAnalyysin perusteet kauppatieteilijöille5Kari Myllylä
800318AIntegraali5Ville Suomala
802357AEuklidiset avaruudet5Ville Suomala
802320ALineaarialgebra5Tapani Matala-aho
802160P

Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille

5Kari Myllylä
806118P

Johdatus tilastotieteeseen

5Jari Päkkilä
805350AEstimointi- ja testiteoria9Esa Läärä

Ilmoittautuminen WebOodissa toukokuussa 2018

  • No labels