© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Innovaatioiden kaupallistaminen

Oletko saanut mielenkiintoisia tutkimustuloksia? Oletko tehnyt keksinnön, jonka voisi kaupallistaa?

Tutkimustyön tuloksena voi syntyä keksintö, joka on uusi ja yllättävä ratkaisu tutkittuun ongelmaan. Keksintö voi olla esimerkiksi menetelmä jonkin aineen valmistamiseksi tai ratkaisu, jonka pohjalta on mahdollista valmistaa uusi tuote. Keksintö voi syntyä tutkimustoiminnan aikana myös sattumalta, joten tarkkaile ja arvioi tuloksiasi jatkuvasti. Kirjaa tuloksesi työpäiväkirjaan.

Huomaa, että korkeakoulujen keksintölain mukaan olet velvoitettu ilmoittamaan kaikista työssäsi syntyneistä keksinnöistä.

Jos olet tehnyt keksinnön, ota yhteyttä Oulun yliopistossa toimivaan innovaatioasiamieheen. Hän auttaa keksinnön arviointiin, suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Toiminta on luottamuksellista. Innovaatioasiamies toimii salassapitosopimuksen alaisena.

Lisää tutkimustulosten kaupallistamisesta Innovaatiopalveluiden sivulla