© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Dokumentin löytäminen


Miten saat kirjan käyttöösi


PAINETUT KIRJAT


Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuus-näyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Paikannuksen kautta voi tarkistaa kirjan sijainnin hyllyittäin. Lainassa oleviin kirjoihin voi tehdä varauksen.

Lähde: Oula kokoelmatietokanta <https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAGE=First>


 

Oulan yhteislainaus-palvelun kautta Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voi-vat etsiä kirjoja ja lehtiä Kuopiossa sijait-sevan Varastokirjaston tai Kajaanin amk:n kirjaston kokoelmista.

Lähde: https://oula.linneanet.fi
17.12.2008
Yhteislainauksen kautta lainat tai kopiot voi myös tilata itse. Tilattu materiaali saa-puu nopeammin, koska tilausta ei tarvitse kierrättää kaukopalvelun kautta.
Lähde: https://oula.linneanet.fi

Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioi-na.

Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelu-pyynnön voi lähettää.

Lähde:

http://www.kirjasto.oulu.fi/

Kirjan voi myös hankkia kustantajilta, välittäjiltä ja kirjakaupoista.

Voit myös pyytää kirjan hankkimista kir-jaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.

Lähde: Amazon.com <

http://www.amazon.com

>,

http://www.springer.com/medicine

(20.11.2008)


  • No labels