© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

Dokumentin löytäminen


Miten saat kirjan käyttöösi


PAINETUT KIRJAT


Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuus-näyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Paikannuksen kautta voi tarkistaa kirjan sijainnin hyllyittäin. Lainassa oleviin kirjoihin voi tehdä varauksen.

Lähde: Oula kokoelmatietokanta <https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAGE=First>


 

Oulan yhteislainaus-palvelun kautta Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voi-vat etsiä kirjoja ja lehtiä Kuopiossa sijait-sevan Varastokirjaston tai Kajaanin amk:n kirjaston kokoelmista.

Lähde: https://oula.linneanet.fi
17.12.2008
Yhteislainauksen kautta lainat tai kopiot voi myös tilata itse. Tilattu materiaali saa-puu nopeammin, koska tilausta ei tarvitse kierrättää kaukopalvelun kautta.
Lähde: https://oula.linneanet.fi

Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioi-na.

Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelu-pyynnön voi lähettää.

Lähde: http://www.kirjasto.oulu.fi/

Kirjan voi myös hankkia kustantajilta, välittäjiltä ja kirjakaupoista.

Voit myös pyytää kirjan hankkimista kir-jaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.

Lähde: Amazon.com <http://www.amazon.com>, http://www.springer.com/medicine (20.11.2008)

Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulun kirjastoista.
Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto
Oulun ympäristökuntien kirjastot
Pohjanportti on pohjoisten kirjastojen yhteinen tiedonhakuportaali. Oulun, Lapin tai Kajaanin maakuntakirjaston asiakkaana voit saada teoksen etälainaksi toisesta maakuntakirjastosta, jos se on siellä paikalla.

E-kirjat

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät Nellin tai Oulan kautta. Nellistä e-kirjoihin pääsee monia-laisista tietokannoista. Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan siihen e-kirja -palveluun, jonka kautta kyseinen kirja on luettavissa.

Lähde:

https://oula.linneanet.fi/\\\\(12.12.2008

)
|

Ebraryn käyttö vaatii lukuohjelman asentamisen omalle koneelle. Jokainen selain vaatii oman asennuksen.
Lähde:

http://site.ebrary.com/lib/oulu\\17.11.2008

Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen

Lähde:

http://library.ellibs.com\\

17.11.2008

Google Book Search (teoshaku) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kus-tantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoi-keuksista riippuen kirjasta voi saada näky-viin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa koko-tekstinkin.

Lähde: Google book search


Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi


E-lehdet


Hyvä paikka aloittaa lehtien tai lehtiartikkelien etsiminen on Nelli-portaali. Sen kautta on käytettävissä 16 000 elektronista lehteä. Lehtiä voi selata aakkosittain tai hakea lehden nimellä (=nimekkeellä). Lehden nimen oikealla puolella ole-van SFX-linkin kautta löytyvät tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä.


Lähde: Nelli-portaali

SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai lehden saatavuus.

Lähde:

http://sfx.nelliportaali.fi\\


Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa.  

Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin.

Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.

Lähde:
http://scholar.google.fi/

Painetut lehdetEtsittäessä artikkelia painettuna aloitetaan haku tarkistamalla Oulasta, löytyykö viitetiedossa mainittu lehti Oulun yliopiston kirjastoista tai varastokirjastosta (yhteislainaus). Haettaessa Oulasta lehtien sijaintitietoja pitää muistaa käyttää hakuehdoissa lehden koko nimeä tai alkuosaa lehden nimestä, lyhenteet eivät tuota toivottua tulosta.
Jos lehti on elektronisessa muodossa, Oula-tietokannassa lehden viitetiedoissa on SFX-linkki, jonka kautta voi siirtyä kyseiseen lehteen.
Lähde: Oula-kokoelmatietokantaPainettuna tulevien lehtien sijainnin voi tarkistaa paikannuksen kautta kopioimalla sijaintitiedon Paikanna-linkin takaa avautuvaan sijaintihakukenttään.  

Lähteet: Oula-kokoelmatietokanta, Smart-Library


Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi |


Painetut julkaisut

Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat aiheenmukaisissa hyllyissä ja löydettävissä Oula-tietokannasta.
Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla. Oulasta ei voi hakea kokousartikkelin otsikolla. Esim. etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista vuodelta 2005. Löydetään yksi julkaisu.

Lähde: Oula-kokoelmatietokanta
19.11.2008
Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.|

  • No labels