© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Pikahaku

Pikahakua kannattaa käyttää:

  • kun halutaan muutama "relevantti tai käypä" viite
  • kun aihe on kuvattavissa täsmällisillä termeillä
  • voidaan käyttää lähtökohtana helmenkasvatushaulle
  • kun haetaan jotain tiettyä artikkelia 

Pikahaussa hakukenttään kirjoitetaan asiaa parhaiten kuvaava sana / kuvaavat sanat ja haku kohdistetaan kaikkiin haettavissa oleviin kenttiin (vapaateksti). Hakutulos saattaa sisältää runsaasti epärelevantteja viitteitä, etenkin jos käytetyt termit ovat olleet yleisiä ja käytetty tietokanta on laaja-alainen.

Pikahaku on käytännöllinen esimerkiksi uuden tietokannan sisältöön tai hakuohjelmaan tutustuttaessa. Hakuprosessin alussa pikahakua voi käyttää apuna tiedontarpeen määrittelyssä sekä hakusanojen testaamisessa. Pikahakua voi käyttää myös etsittäessä yksittäistä tietoa tai kun tarvitaan vain muutama viite aiheesta.


 

IEEE Xplore -tietokanta: Haettaessa vain muutamaa relevanttia viitettä aiheesta on usein järkevää kohdistaa haku ainoastaan dokumentin otsikoihin.Tällöin tulosjoukon selaaminen ja mielenkiintoisten viitteiden löytäminen on helpompaa, kun halutut hakusanat löytyvät suoraan otsikoista.Esimerkissä tulosjoukon jokaisen dokumentin otsikosta löytyy "mobile agents" -fraasi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että rajattaessa haku pelkästään otsikkoon, jää aina suurin osa relevanteista dokumenteista löytymättä.

Kuvan lähde:IEEE Xplore<http://ieeexplore.ieee.org> 1.7.2013

Haku luonnollisella kielellä

Joskus tietokannan haku voidaan tehdä myös luonnollisella kielellä. Haun aiheen voi silloin esittää suoraan lauseena, kysymyksenä tai fraasina, jonka hakukone muotoilee hakulauseeksi. Jotkut hakukoneet ainoastaan poistavat ns. stop word -sanat (prepositiot, olla -verbit jne.), mutta kehittyneemmät hakukoneetanalysoivat termien välisiä suhteita tilastollisesti ja kieliopillisesti. Luonnollisen kielen haku on hyödyllinen etenkin uutta hakua aloitettaessa, mutta haun jälkeen sen suoritustapa kannattaa aina tarkistaa esimerkiksi hakuhistoriasta.

 

 
SciFinder-tietokannassa aiheenmukainen haku tehdään suoraan luonnollisella kielellä.
Hakukone ehdottaa kirjoitetun perusteella erilaisia hakusanayhdistelmiä ja ilmoittaa montako viitettä kullakin versiolla löytyy.

Kuvan lähde: SciFinder Scholar< http://scifinder.cas.org 10.7.2013