Blog

Kurssiwiki on nyt käytössä

Kuten otsikko kertoo, kurssiwiki on nyt käytössä (wink)

Tämän kurssin alkuvaiheen suunnittelu on toteutettu joukkoistettuna aktiviteettina kurssin Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/avoinoppimateriaali/