Blog

Kurssin laajuus on 3 op, josta:

 • 1 op on lähiopetusta: 10h luentoja ja 20h harjoituksia
 • 2 op on itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä (n. 50h)

Opintopistemäärässä on siis huomattavan paljon itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn painottuvaa mitoitusta. Kurssilla tehtävät online-harjoitteet (esim. case-tehtävät) ovat osa kurssisuoritusta ja niiden tehtävänä on auttaa teitä kytkemään harjoitteita osaksi opettajan työtä, mutta myös tehdä teidät tietoiseksi ryhmäprosesseista. Jotkut opiskelijat ovat saaneet perustelluista syistä vapautuksen harjoituksista, mutta heidän tuleee myös tehdä case-tehtävät.

Tällä kursilla sinun ei tarvitse lukea (vieraskielistä) kirjallisuutta tai osallistua tenttiin. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Icon

Työmatkastani johtuen D-periodin neljäs luento toteteutaan itsenäisenä työskentelynä.

TEE nämä neljä tehtävää:


Hei!

Kurssin aikana suoritetaan tutkimusta, johon liittyen tutkijat ovat pyytäneet teitä muodostamaan kolmen hengen työskentelyryhmät jo ennen harjoitusten alkamista.
Tämä sen takia että ryhmät lisätään tässä vaiheessa ryhmätyöskentelyn tukena käytettävään ohjelmistoon.

Kurssin harjoitukset ja kurssityö tehdään näissä ryhmissä, samoin ns. CASE-tehtävät tehdään näissä ryhmissä.

Toimikaa seuraavalla tavalla:

 • muodostakaa 3 hengen ryhmiä. Ryhmän jäsenten tulee olla samasta pienryhmästä.
 • Ilmoittakaa ryhmänne jäsenet Marikalle: marika.koivuniemi at oulu.fi

Kiitos teille vaivannäöstä!

1. Luennnot

Multimediakurssin luentodiat löytyvät nyt suoraan "kurssin luennot" -linkin alta. Eli paikkahan on tämä: https://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Kurssin+luennot

Samasta paikasta löytyy myös muut kurssin liittyvät materiaalit (linkit ym.)

2. Luentopäiväkirja (blogireflektio)

Kurssin luentojen pohjalta opiskelija laatii kaksi luentopäiväkirjaa omaan blogiinsa kuten tvt-peruskurssillakin.Blogikirjoitusten merkkimäärän per kirjoitus tulee olla 2000-3000 merkkiä.

(warning)

 1. Ensimmäinen päiväkirja (luennot I-II). Jatka luennolla käytyjä keskusteluita blogissasi. Voit pohtia esim. Mikä on oma suhteesi multimediaan?
  Minkälaisia opetussovelluksia tiedät ja minkälaisia olet käyttänyt? Mitä haluaisit tietää multimediasta. 
 2. Toinen päiväkirja (Luennot III-V). Jatka luennolla käytyjä keskusteluja blogissasi. Voit pohtia esim.. tekijänoikeuksien suhdetta opettajuuteen
  tai tutkia mitä materiaalia opetuksen suunnittelun tueksi on tarjolla, ottaako tarjolla oleva materiaali huomioon teknologian nopean kehityksen (älypuhelimet, tabletit jne..)

Joitakin ajankohtaisia sisältöjä käytettäväksi

Vaka 12 A

pe 25.1.

8-10

KTK 207

ti 29.1.

8-10

KTK 207

to 31.1.

12-14

KTK 207

pe 1.2.

8-10

KTK 207

ke 12.2.

12-14

KTK 207

ke 13.2.

14-16

KTK 138

to 14.2.

10-12

KTK 207

ma 25.2.

12-14

KTK 207

ke 27.2.

14-16

KTK 207

ke 13.3.

10-12

KTK 138

Vaka 12 B

Icon

ti 19.2 harjoituksen tilalle tulee korvaava ajankohta

ke 23.1.

12-14

KTK 207

ma 28.1.

12-14

KTK 207

ke 30.1.

10-12

KTK 138

ma 11.2.

10-12

KTK 138

ma 18.2.

10-12

KTK 138

ti 19.2.

10-12

KTK 207

ma 25.2.

10-12

KTK 138

ti 26.2.

12-14

KTK 207

ke 27.2.

12-14

KTK 207

ma 11.3.

10-12

KTK 207

Vaka 12 C

ma 21.1.

12-14

KTK 207

ma 28.1.

10-12

KTK 206

ma 18.2.

12-16

KTK 138

ti 26.2.

14-16

KTK 207

ti 12.3.

8-10

KTK 207

ke 13.3.

8-10

KTK 206

ma 18.3.

10-12

KTK 207

ti 19.3.

14-16

KTK 207

ke 20.3.

12-14

KTK 207

Tervetuloa tietotyön pedagogisia haasteita kurssille! 

Kurssi käsittelee muuttuvan työelämän ja kehittyneen teknologian opiskelulle ja oppimiselle asettamia haasteita. 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan tämän vuosituhannen taidoista (21th century skills) joita koulussa tulisi opettaa työelämävalmiuksien parantamiseksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää artikkelitiivistelmän ja wikiartikkelin tekemistä. Artikkelitiivistelmä tehdään itsenäisesti ja wikiartikkeli ryhmissä. Tiivistelmien ja Wikiartikkeleiden tekemiseen löytyy seikkaperäiset ohjeet tästä wikistä. 

Terveisin, 
Jari Laru, KT
yliopisto-opettaja,
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

Luentojen 3-5 uudet salit

Luentojen uudet salit ovat

 • LUENTO 3: 5.11 (MA) L5
 • LUENTO 4: 6.11 (TI) L2
 • LUENTO 5: 12.11 (MA) L5

Terv. Jari Laru

Luennot löytyvät omilta alasivuiltaan "luennot" sivun alta. Luentopäiväkirjan / reflektiotehtävän kuvaus löytyy luennot sivulta: Luennot

Luentosalit on nyt selvillä

Luentosalit jäljelllä oleville luennoille ovat seuraavat:

 • Tiistai 4.9. Sali L4 (10-12)
 • Keskiviikko 5.9 L4 (8-10)
 • Tiistai 11.9 L3 (10-12)
 • Torstai 20.9 L4 (10-12)

Luennolla ilmeni että muutamalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla puuttuu luentopäiväkirja.

TOIMI NÄIN:

1. Käy läpi viime vuoden luennot

2. Lue luentodiojen lopussa olevat kysymykset
3. Vastaa kysymyksiin omassa blogissasi (jos sinulla ei sellaista ole, sinun täytyy luoda itsellesi blogi)
4. Lähetä blogisi linkki minulle (Jari Laru)

Tieto- ja viestintätekniikan pedag.haasteita kurssin kurssin avausluento pidetään luentosalissa L10 12-14

Tervetuloa!

Pääsiäisloma on nyt ohitse ja nyt on aika puristaa viimeiset tehot irti tietotyö pedagogisena haasteena -kurssin merkeissä ;-)

Tässäpäs olisi hieman tietoa wikien kommentoimisesta:

 • Ryhmän jokainen jäsen käy kommentoimassa neljää wikiä itsenäisesti. Kommentoinnilla tarkoitetaan lyheyn kirjallisen palautteen antamista ja haastavan kysymyksen tekemistä kommentoitavaan wikiin. Kommentit lisätään wiki-artikkelin yhteyteen kommenttityökalulla. 
 • HUOM! Siniset kommentoivat punaisia wikejä ja päinvastoin (katso ryhmäluettelosta väritys). 
 • Valmistelkaa kommenteistanne ryhmän yhteinen kommentti/kysymyspuheenvuoro perjantaita varten. 
 • KURSSI TODETAAN SUORITETUKSI KUN KOMMENTOINTI/KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN ON TEHTY. 
 • .Tämä kommentointi esitetään suullisesti lähitapaamisessa 13.4.2012 ajan sallimissa puitteissa.

Nähdään PE 13.4.2012 lähitapaamisessamme,

t. JAri Laru

30.3.2012 oleva harjoitus täytyy järjestää muuna ajankohtana. Viimeisen harjoituksen ajankohdasta voi äänestää Doodlessa:

http://www.doodle.com/da5gqcpzhm2yzkf7#table

Kurssiohjeita 30.1.2012

Hei!

Tämä viesti on tiedote liittyen tietotyö pedag. haasteena opintojaksoon:
wiki: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925

1. YLEISTÄ
Opintosuoritus tehdään ryhmätyönä tämän ohjeistuksen mukaisesti: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434 Kurssisuoritus koostuu ohjeistuksessa mainittujen osasuoritusten tekemisestä. HUOM! Kurssin ensimmäinen osa TULEE olla suoritettuna 1.3.2012 mennessä, muutoin yhteinen tapaamisemme ja työskentelyn jatkaminen ei onnistu suunnitellulla tavalla.

2. RYHMÄT tarkistakaa tietonne! (tehkää tämä HETI!)
Opintokokonaisuus koostuu ryhmätehtävistä. Tarkistakaa ryhmänne kokoonpano kurssin wikistä:https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26678986 ja lisätkää puuttuvat tiedot.

3. LÄHITAPAAMINEN 1.3
Kurssin työskentely on menossa parhaillaan vaiheessa C (itsenäinen työskentely). Jos ryhmänne ei ole vielä käynyt läpi itsenäistä työskentelyä edeltäviä vaiheita, tehkää se pikimmiten.https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434

Itsenäisen työskentelyn pohjalta teidän tulee valmistella artikkelitiivistelmät. Tiivistelmien lisääminen tapahtuu työskentelyohjeiden yhteydessä olevaa linkkiä naksauttamalla.

4. KIRJALLISET ym. TUOTOKSET jotka tehdään opintojakson aikana
A. käsitekartta tai vastaava ensimmäisestä tapaamisesta jossa selviävät teidän työskentelynne ensimmäiset vaiheet. Tuotos voi olla valokuva, muistio, digitaalinen käsitekartta (esim. mindmeister) tai muu. Toimituspaikka ryhmän wiki
B. Artikkelitiivistelmät per opiskelija wikiin toimitettuna ohjeissa määritellyllä tavalla
C. Ryhmän yhteinen wikiartikkeli aiheesta.

4. OHJAUSTA WIKIN KÄYTÖSSÄ
Olkaa minuun yhteydessä jos tarvitsette tukea Oulun yliopiston wikijärjestelmän käytössä: jari laru at oulu fi, toimisto löytyy varsin läheltä pedon kuppilaa, käydä voi ihan miten sovitaan.

t. Jari Laru,
yliopisto-opettaja,
tieto-ja viestintätekniikan opetuskäyttö

405021Y K12 B:Tietotyö pedagogisena haasteena (LO,Tekno,Taika), 10.01.2012-30.03.2012https://weboodi.oulu.fi/oodi/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=26108435

plaa (testi)

Plaa