Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Budjetointi pitää sisällään kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Kustannusarvion tavoitteena on arvioida kaikki hankkeessa syntyvät kustannukset. Suoria kustannuksia ovat mm. palkat henkilösivukuluineen, tarvikkeet, matkat, laitteet. Jos tekee hankkeen jonkin työnantajan palveluksessa, on otettava huomioon myös välilliset kustannukset eli yleiskulut. Rahoittaja usein ilmoittaa miten se korvaa välilliset kustannukset.

Rahoittaja vaatii usein myös rahoitussuunnitelman jossa ilmoitetaan miten hanke kokonaisuutena aiotaan rahoittaa. Rahoitusta voidaan hakea joko yhdeltä tai useammalta rahoittajalta.

Mitä kustannuksia hyväksytään?

 • rahoittaja usein kertoo, millaisia kustannuksia se haluaa korvata, ts. mitkä kustannukset ovat hyväksyttäviä
 • toisaalta sellaisia kustannuksia, joita ei ole ehdottanutkaan, ei yleensä voi laskuttaa rahoittajalta
 • runsaasti erilaisia rahoittajia, joilla kullakin omat rahoituskäytäntönsä, esim.
  • Tekes
  • Euroopan Unionin tutkimuspuiteohjelma
  • Suomen Akatemia
  • säätiöt
  • ministeriöt
 • suurin osa rahoittajista, esim. säätiöt, rahoittaa myös tutkijoita yksityishenkilönä mutta osa rahoittaa vain organisaatioita jolloin rahoitus on haettava työnantajan nimiin
 • usein rahoitus maksetaan jälkikäteen raportointia ja maksatushakemusta vastaan, rahoittajat ilmoittavat ohjeissaan miten rahoitus maksetaan

Kustannusarvio yliopiston nimiin haettavassa hankkeessa

Hankkeessa syntyy suoria ja epäsuoria kustannuksia. Suoria kustannuksia ovat mm. palkat henkilösivukuluineen, tarvikkeet, matkat, laitteet. Epäsuoria eli välillisiä kustannuksia ovat mm. yliopiston yhteisten tilojen, tietokoneiden, kirjaston ja hallintopalvelujen käytöstä koituvat kustannukset. Epäsuorat kustannukset lasketaan prosentteina joko palkkauskustannuksista tai kaikista välittömistä kustannuksista riippuen rahoittajan ohjeista. Yleisesti yliopistossa käytössä oleva tapa laskea välilliset kustannukset on prosentteina palkkojen ja henkilösivukulujen summasta. Yliopiston tutkimuksen hinnoitteluohjeita löytyy talouspalveluiden www-sivuilta. (sivu aukeaa vain yliopiston koneilta)

Edellinen taso