Tieteellisten artikkelien sisältämiä viittauksia toisiin artikkeleihin voidaan hyödyntää monella tavalla. Viittaustietojen avulla tutkija voi seurata omien tai kilpailijoidensa artikkelien saamaa huomiota, seurata tutkimustulosten tai tieteellisten teorioiden kehitystä ja vaikuttavuutta sekä selvittää alansa keskeiset tutkijat. Viittausten avulla voidaan myös hakea jo löytyneen relevantin artikkelin avulla samaa aihetta käsitteleviä tai samaan metodologiaan perustuvia alkuperäistä artikkelia uudempia artikkeleita.

Viittaustietoja sisältävissä tietokannoissa artikkelin tai kirjoittajan saamat viittaukset löytyvät Citing documents-, Cited by- tai Times cited -linkkien avulla. Artikkelin lähdeluettelo taas löytyy Cited References -linkistä. Lisäksi monissa tietokannoissa on Related articles- tai Related Records -linkki samantyyppisiin artikkeleihin, jotka sisältävät samoja viittauksia kuin käsillä oleva artikkeli. On kuitenkin hyvä muistaa, että viittaustietokantojen viittaustiedot eivät koskaan ole täydellisiä, koska ne sisältävät vain tietokantaan kuuluvissa lehdissä julkaistuissa artikkeleissa olevat viittaukset eivätkä yleensä sisällä esim. kirjoissa olevia viittauksia. Lisäksi viittaustiedot sisältävät virheitä, joita aiheuttavat ennen kaikkea nimien vaihtelevat kirjoitusasut. Lisää yleisimmistä viittaustietoa sisältävistä tietokannoista.

Joissakin tietokannoissa, kuten Web of Science ja Scopus, voidaan tehdä erillisiä viittaushakuja (Cited Reference Search). Viittaushaku kohdistuu tietokannan seuraamien lehtien artikkeleiden lähdeluetteloihin eli hyödyntää kirjoittajien itsensä tuottamia artikkelien välisiä viittauksia. Viittaushaulla haetaan tiettyyn artikkeliin tai tietyn kirjoittajan artikkeleihin viittaavia artikkeleita. Haun lähtökohtana on oman tutkimusaiheen kannalta relevantti artikkeli tai keskeinen kirjoittaja.

Viittaushaku Web of Science -tietokannassa

Web of Science -tietokannan Cited Reference Search -viittaushaun avulla voi hakea tiettyyn artikkeliin tai kirjoittajaan viittaavia artikkeleita. Viittaushaku huomioi myös virheelliset tai puutteelliset viittaukset ja antaa siten kattavamman hakutuloksen kuin Web of Science -palvelun Search-haku, jonka Times Cited -toiminto sisältää vain virheettömät viittaukset. Oulun yliopiston tilaus alkaa vuodesta 1975, mutta siteeraustiedot saa Cited reference search -viittaushaulla niin pitkältä ajalta kuin ne tietokannasta löytyvät, jopa 1900-luvun alusta.

Esimerkissä on tietyn artikkelin viittausten haku. Wertz DC et al. kirjoittama Genetic testing for children and adolescents - who decides -artikkeli on julkaistu JAMA (Journal of the American Medical Association)-lehdessä vuonna 1994. Web of Science -palvelun Search-haun antaman viitetiedon mukaan kyseiseen review-artikkeliin on viitattu 177 kertaa.
Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com/> 28.7.2011

Haettaessa yllä olevaan artikkeliin viittaustiedot Cited Reference Search -haun kautta hakulomakkeeseen täytetään tekijää ja julkaisua koskevat kentät, vuosiluku sen sijaan kannattaa jättää tyhjäksi. Tekijän nimen kohdalla kannattaa käyttää katkaisumerkkiä, jotta erilaiset variaatiot/nimimerkit samasta nimestä saadaan mukaan. Julkaisun kohdalla haussa käytetään tässä yhteydessä lehden virallista nimeä JAMA sekä virallista lyhennettä J AM MED ASSOC. Lehtien lyhenteet löytyvät journal abbreviations list -linkin takaa. Myös julkaisujen kohdalla kannattaa käyttää aina katkaisumerkkejä.
Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com/> 28.7.2011

Cited Reference Search -haun tuloksena saadaan viisi eri tavalla merkittyä viittausta, jotka kaikki näyttäisivät viittaavan samaan artikkeliin. 177 viitettä sisältävässä viitetiedossa tiedot ovat oikein merkitty ja juuri nämä viitteet löytyvät myös Search-haun avulla. Näiden lisäksi löytyy vielä neljä virheellisellä tavalla tehtyä viittausta kyseiseen artikkeliin. Peräti neljässä artikkelissa tiedot ovat olleet muuten oikein, mutta artikkelin aloittava sivunumero on merkitty väärin. Kolmessa muussa viittauksessa virheitä on ollut sivunumerojen lisäksi lehden vuosikerrassa. Myös tekijän etunimestä on käytetty DC:n sijaan lyhennettä D, joten sanankatkaisu tekijän nimen kohdalla oli tarpeellista.
Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com/> 28.7.2011

Cited Reference Search -viittaushaun avulla löytyi 177:n virheettömän viittauksen lisäksi vielä seitsemän artikkelia, joiden lähdeluettelossa on viittaus kiinnostuksen kohteena olevaan artikkeliin. Näitä artikkeleita voi tarkastella lähemmin valitsemalla ne Select-sarakkeesta sekä klikkaamalla tämän jälkeen Finish Search -painiketta.
Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com/> 28.7.2011

Tietyn kirjoittajan artikkelien saamia viittauksia haettaessa täytetään Cited Reference Search -hakulomakkeesta vain kirjoittajan nimi -kohta. Tuloksesta valitaan halutut henkilöt ja päätetään haku samoin kuin edellä olevassa esimerkissä.

Viittaushaku Scopus-tietokannassa

Scopus sisältää viittaustiedot vuodesta 1996 lähtien, joten sen viittaushaulla ei voi saada tätä vuotta vanhempia hakutuloksia. Sen viittaushaun avulla voi hakea tiettyyn artikkeliin tai kirjoittajaan viittaavia artikkeleita.

Esimerkissä on tietyn kirjoittajan artikkeleiden viittauksien haku. Kuvassa on haettu Scopus-tietokannasta Schellenberg E -nimisen henkilön artikkelien viittaukset. Haku on tehty Author Search -haulla.
Kuvan lähde Scopus <http://www.scopus.com> 23.8.2013

 

Hakutuloksista valitaan oikea henkilö rastittamalla ja viittaukset saadaan View citation overview -linkistä.
Kuvan lähde Scopus <http://www.scopus.com> 23.8.2013

 

Schellenberg E:n artikkelit ja niiden saamat viittaukset Scopus-tietokannassa. Viittauksista voidaan poistaa kirjoittajan omat viittaukset tai kaikkien kirjoittajien omat viittaukset. Tulokset voidaan myös järjestää julkaisuajankohdan tai kuten esimerkissä viittausmäärien mukaan. Lisäksi voidaan valita aikajakso, jolta viittausmäärät esitetään vuosittain.
Kuvan lähde Scopus <http://www.scopus.com> 23.8.2013

Sivun alkuun

Edellinen taso

Sivun sisällys
- Viittaushaku Web of Science -tietokannassa
- Viittaushaku Scopus-tietokannassa

Katso myös
- Viittausanalyysi ja viittaustietokannat
- Web of Knowledge
- Scopus