Miten myönnetty rahoitus haetaan maksatukseen 

Rahoittajat antavat päätöksen yhteydessä ohjeen miten rahoitus maksetaan. 

Yleensä kaikkea rahoitusta ei makseta suoraan vaan maksatushakemus täytyy tehdä erikseen sen jälkeen kun hanketta on toteutettu esim. puoli vuotta tai kokonaan riippuen hankkeen koosta. Tällöin raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaan mitä on saatu aikaan ja millaisia kustannuksia on syntynyt. Jotkut rahoittajat antavat ensimmäisen erän etumaksuna projektin aloittamista varten.

Edellinen taso