Oulun yliopiston fysiikan laitoksen intresseissä on saada mahdollisimman paljon motivoituneita ja kyvykkäitä opiskelijoita alalle. Tässä työssä peruskoulun ja lukion opettajilla on merkittävä asema. Minkälaista apua fysiikan laitos voisi tarjota opettajille esim. areenan kaltaisen sosiaalisen median avulla? Opettajia pyydetään siis osallistumaan uudenlaisen yhteistyön luomiseen koulujen ja yliopiston välille tämän sivun yhteisen kirjoittamisen avulla (oikeuksista).

Linkkejä:


Opettajien kontribuutiot tästä eteenpäin (toki em. linkkejäkin saa täydentää):
...