1. Lämmittelymateriaalit (blogikirjoituksia)

Icon

Lämmittelyjutut ovat ajankohtaisia blogikirjoituksia joko tietotyöstä, tietoyhteiskunnasta, koulusta tai niiden keskinäisestä suhteesta. Kirjoitusten tarkoituksena on johdatella varsinaiseen aiheeseen.

2. Kirjallisuus (2000-luvun taidot (avainkompetenssit))

Icon

Kirjallisuus koostuu sekä kirjoista, kirjankappaleista ja lehtiarttikkelista että raporteista. Luetteloon on kerätty pääosin suomenkielistä kirjallisuutta. Löydät runsaasti lisää potentiaalisia lähteitä tekemällä hakuja google-scholar hakukoneella (hakusanat: knowledge work, knowlege society, information society, 21th century learning skils etc..


Alla olevan jaottelun pohjana on käytetty näitä lähteitä: (jotka ovat itsessään tämän vuosituhannen taitojen avainlähteitä)


 

A. Ways of thinking

  • Creativity and innovation
  • Critical Thinking, Problem Solving and Decision Making
  • Learning to Learn and Metacognition 

Creativity (

Critical thinking, problem solving and decision making

Learning to learn and Metacognition

Aiheeseen liittyviä suomalaisia julkaisuja

Kirjat, kirjankappaleet ja lehtiartikkelit

Raportit

B. Ways of Working 

  • Communication 
  • Collaboration and Teamwork 

Communication

Collaboration and Teamwork

Suomenkielistä kirjallisuutta

C. Tools for working

  • Information Literacy 
  • ICT Literacy 

Information literacy

ICT literacy

D. Living in the world

  • Citizenship, Global and Local 
  • Life and Career

Citizenship, Global and Local

Life and career

Aiheeseen liittyviä suomenkielisiä julkaisuja

Kirjankappaleet, lehtiartikkelit ym.

Raportit