1.OPETUKSEN SUUNNITTELUN ELEMENTIT:

Opetussuunnitelma (keskeiset kohdat)

Miten opetustuokionne/projektinne jonka toteutatte koululla liittyy oppilaitoksen opetussuunnitelmaan?

Tämän vuosisadan ydintaidot (21th century skills)

Mitkä ovat ne ydintaidot (POPS2016:ssa laaja-alainen osaaminen) jota tuokionne tukee/joihin se perustuu?

Laajempi teema, eli aiheen kytkeminen muihin sisältöihin ja ilmiöihin

esim. luonto tai ihminen

Käytetyt sovellukset ja välineet

Mitä välineitä hyödynnätte ja miten

Sovellusala/tieteenala

esim. matematiikka

2. RAPORTOININ ELEMENTIT

Toukokuun luennolla on pystyttävä kuvaamaan

Laatikaa yksinkertaiset ohjeet joita seuraamalla toinen opettaja pystyy toteuttamaan vastaavanlaisen tunnin.