Biologian/eläintieteen erikoisluento, Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op.

Kurssi kommunikoinnin evoluutiosta pidetään yhdessä Prof. Matti Lehtihalmeksen (Humanistinen tiedekunta, logopedia) kanssa. Kurssi on tarkoitettu vähintään kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, ja sen voi suorittaa 2-5 op laajuisena. Kurssilla käsitellään kommunikaatiomuotojen evoluutiota, ihmisen evoluutiota ja erityisesti puheen ja kielen evoluutiota. Kurssi koostuu luennoista ja opiskelijoiden lyhyistä esityksistä.

Ilmoittautuminen web oodiin maaliskuussa.

Luentoaikataulu: Ti 15.3., 17.3., 22.3., 31.3., 5.4., 7.4., 14.4., 19.4., 21.4., 26.4. klo 14-16       HUOM!!! 21.4.2016  luentosali on SÄ102!!!

Tentti: Ilmoittautuminen Weboodiin.

26.4. sali KTK122 klo 14-16

 3.5. sali KTK122 klo 14-16 

10.5. sali PR101 klo 14-16 

 

Paikka LeaF-tila (2 krs. humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välissä, Humus-kuppilan jälkeen ensimmäinen ovi oikealla)

Teema-alueet:

  1. Lajien sisäinen ja lajien välinen kommunikaatio
  2. Ihmisen evoluutio
  3. Ihmisen kognition evoluutio
  4. Ihmiskielen evoluutio
  5. Ihmisten ja kielten migraatio

Oppimistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää luonnossa esiintyviä kommunikoinnin muotoja, osaa määritellä ihmisen evoluution kehityslinjat ja tunnistaa erilaisia näkökulmia kognition ja kielen evoluutioon kielten variaation ja migraatioon.

Suoritustavat:

2 op: Osallistuminen luentoihin sekä tentti luentosarjan viimeisellä kerralla.

3 op: Osallistuminen luentoihin, tentti sekä yhden artikkelin esittely luennolla. Tavoitteena tehdä tämä parityönä siten, että opiskelijat ovat eri tutkimusyksiköistä (aiemmalta nimeltään oppiaineista)

5 op: Osallistuminen luentoihin ja johonkin kurssin teemaan liittyvä tieteelliseen kirjallisuuteen (lähinnä artikkeleihin) perustuva oppimispäiväkirja (12-15 sivua)