Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
GIF File scopus_advancedsearch.gif 15 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 10:06 Jul 03, 2013 10:06
 • No labels
Page: 1.1.2.2.5 Lomake- ja komentohaku
GIF File vapaatekstihaku_proquest_1.gif 65 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 09:46 Jul 03, 2013 09:46
 • No labels
Page: 1.1.2.2.3 Haun kohdistaminen hakukenttiin
GIF File Luokitushaku_mathsci_1.gif 61 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 09:31 Jul 03, 2013 09:31
 • No labels
Page: 1.1.2.2.3 Haun kohdistaminen hakukenttiin
GIF File thesaurushaku_proquest_1.gif 19 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 09:30 Jul 03, 2013 09:30
 • No labels
Page: 1.1.2.2.3 Haun kohdistaminen hakukenttiin
GIF File hakurajaus_proquest_1.gif 7 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 09:17 Jul 03, 2013 09:17
 • No labels
Page: 1.1.2.2.3 Haun kohdistaminen hakukenttiin
GIF File luokituskoodi_proquest_1.gif 26 kB Pertti Martinmäki Jul 03, 2013 09:00 Jul 03, 2013 09:00
 • No labels
Page: 1.1.1.2 Hakusanojen etsiminen
JPEG File articlelevelmetrics_1.jpg 52 kB Jani Sassali Jun 26, 2013 13:13 Jun 26, 2013 13:13
 • No labels
Page: 1.3.1.1 Artikkelien arviointi
GIF File sciencewatch.gif 44 kB Jani Sassali Jun 26, 2013 13:06 Jun 26, 2013 13:06
 • No labels
Page: 1.3.1.1 Artikkelien arviointi
GIF File WOS2.gif 28 kB Jani Sassali Jun 26, 2013 12:08 Jun 26, 2013 12:08
 • No labels
Page: 1.3.1.1 Artikkelien arviointi
JPEG File ulrichopena1.jpg 68 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 14:50 Jun 24, 2013 14:50
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File ulrichpubl1.jpg 56 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 14:46 Jun 24, 2013 14:46
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File ulrichabstrac1.jpg 56 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 14:44 Jun 24, 2013 14:44
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File ulrichgenomeres1.jpg 89 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 12:22 Jun 24, 2013 12:22
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File ulrichadvanceres2.jpg 112 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 12:16 Jun 24, 2013 12:16
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File ulrichadvanced1.jpg 56 kB Jani Sassali Jun 24, 2013 11:25 Jun 24, 2013 11:25
 • No labels
Page: 1.3.1.7.03 Ulrichsweb
JPEG File googles3.jpg 96 kB Jani Sassali Jun 20, 2013 14:19 Jun 20, 2013 14:19
 • No labels
Page: 1.3.1.7.06 Google Scholar
JPEG File googles1.jpg 18 kB Jani Sassali Jun 20, 2013 14:19 Jun 20, 2013 14:19
 • No labels
Page: 1.3.1.7.06 Google Scholar
JPEG File googles2.jpg 25 kB Jani Sassali Jun 20, 2013 14:13 Jun 20, 2013 14:13
 • No labels
Page: 1.3.1.7.06 Google Scholar
JPEG File googles4.jpg 97 kB Jani Sassali Jun 20, 2013 14:06 Jun 20, 2013 14:06
 • No labels
Page: 1.3.1.7.06 Google Scholar
JPEG File refworks2.jpg 51 kB Jani Sassali Jun 20, 2013 12:47 Jun 20, 2013 12:47
 • No labels
Page: 1.2.3 Viitteidenhallinta - RefWorks